نکات ایمنی زیر را در نگهداری از پرشین کت رعایت کنید

تمام کسانی که حیوان خانگی بخصوص پرشین کت دارند به نکات زیر توجه کنند

1-به گربه اجازه ورود به اشپزخانه را ندهید.

2-اشیای تیز مانندچاقوو...را در خانه دردسترس حیوان نباشد.

3-در ماشین لباسشوییرا باز نگذارید.

4-اشیای کوچک ماننددکمه وتیله و..در دسترس نباشد چون پرشین کت شما ممکن است ان را ببلعد.

5-اطراف شومینه حفاظ نصب کنید.

6-به گربه پرشین خود اجازه رفتن به بالکن ندهید.

7-گیاهانی که در منزل نگه داری می کنید برای پرشین کت سمی نباشد.

8-از بسته بودن درب منزل اطمینان حاصل کنید.

توله پرشین کت ها خیلی کنجکاو وبازیگوش هستند پس کسانی که توله پرشین کت نگهداری می کنند نسبت به پرشین کت بالغ باید توجه ومراقبت بیشتری کنند.

/ 0 نظر / 14 بازدید