اموزش گربه ایرانی

گربه از قدرت یادگیری و حافظه خودبرای انجام کارهایش کمک ی گیرد.این کارها عبارتند از:

-    باز کردن در به وسیله پریدن روی دستگیره

-    خبر کردن صاحب خود به وسیلیه زدن ضربات اهسته به دریا پرین به روی زنگ

-    نوشیدن اب از شیر

-    استفاده از پنجه اش به عنون ملاقه برای خوردن شیر از شیشه

-    پیدا کردن راه خانه

-    برگشتن وقتی اور با نام صدا می کنند.

پس با اموزش گربه پرشین خود از بچگی می توانیم به انها اموزش دهیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید