بیماری دهان ودندان گربه پرشین بالغ

بیماری های دهان ودندان در بین گربه های بالغ شایع است و علت آن باقیمانده مواد غذایی بین دندان هاولثه می باشد که سبب عفونت دندان وبیماری های لثه می شود.بهترین راه برای رعایت بهداشت دهان ودندان پیشگیری می باشدوساده ترین راه برای پیشگیری مسواک زدن روزانه و مصرف غذاها وتشویقی های مناسب برای دندان گربه می باشد.اگر مسواک زدن را از سن کم و با در امدن اولین دندان شروع کنید به تدریج گربه پرشین شما با مسواک زدن آشنا می شود ودر سنین بالاتر به شما به راحتی اجازه مسواک زدن می دهد برای این کار مسواک کوچک نرم یا مسواک انگشتی و خمیر دندان مخصوص استفاده کنید.روزی یک یا دوبار مسواک زدن برای پیشگیری کافی می باشد.غذا
نخوردن یا سخت غذا خوردن گربه پرشین شما می تواند نشانه بیماری دهانی باشد.بوی بد دهان وتورم والتهاب لثه حین معاینه دهان نیز نشانه عفونت می تواند باشد دراین موارد حتما با دامپزشک خود مشورت کنید.

/ 0 نظر / 23 بازدید